Misyon ve Vizyon

FAKÜLTEMİZ MİSYONU

 

"Temel insani değerlere önem veren, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, üretken, multidisipliner çalışan, çağın ve mesleğin gerektirdiği yeniliklere açık,topluma yönelik yaşam boyu eğitim faaliyetleri sağlayan, toplumun ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve bilgilendirme yapan, akademik birimlerin uzmanlık alanlarıyla ilişkili, topluma yönelik etkinlikler düzenleyen, iletişim becerileri yüksek, günümüz standartlarını tam olarak karşılayan iyi bir hekim için temel olan güncel bilgi, beceri ve çağdaş ve evrensel, insanı ve toplumu kucaklayan alt yapısı oluşturulmuş ve kendini her zaman geliştirmeye çalışan,mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, ulusal sağlık sorunlarının bilincinde olan, evrensel nitelikte olmak üzere donanımlı ve kendini yenileyebilen bireyler yetiştiren, çevreye ve yaşadığı topluma saygı duyan, ulusal ve uluslar arası anlamda tüm insanlığın ihtiyaç ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar, incelemeler ve gözlemler yapabilen,ulusal/uluslararası kuruluşlarla eğitim-öğretim, araştırma alanlarında işbirliği yaparak karşılıklı gelişim desteğinin sürekliliğini sağlayan, bilim insanı yetiştirme misyon ve vizyonuna sahip bireyler oluşturan, nitelikli sağlık hizmetini elde ettiği kültürel, sosyal ve bilimsel donanımından alan ve bu hali ile meslektaşları ile dayanışma içerisinde olan, tüm faaliyetlerimize ilişkin özdeğerlendirme kültürü ve uygulamalarını yerleştiren, katılımcılık ilkesini kurum kültürü olarak benimseyen,  açık ve şeffaf politikalarla hesap verebilirlik temelinde yönetim faaliyetlerini sürdüren bir kurum olmaktır."

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAKÜLTEMİZ VİZYONU

 

Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir. 

 

 


Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.