Misyon ve VizyonFAKÜLTEMİZ MİSYONU

 

Fakültemizin misyonu; temel insani değerlere önem veren, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, üretken, multidisipliner çalışan, çağın ve mesleğin gerektirdiği yeniliklere açık, iletişim becerileri yüksek, kendini yenileyebilen, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, ulusal sağlık sorunlarının bilincinde evrensel nitelikte hekimler yetiştirmek. Uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar yaparak bu araştırmaları yürütebilecek yüksek donanımlı  hekimler yetiştirmek ve ulusal/uluslararası kuruluşlarla eğitim-öğretim, araştırma alanlarında işbirliği yaparak karşılıklı gelişim desteğinin sürekliliğini sağlamak.  

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAKÜLTEMİZ VİZYONU

 

Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir.

 

 


Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.