Tanıtım

FAKÜLTEMİZ TARİHÇESİ


Fakültemiz 04/07/1995 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun 95/7044 sayılı kararı ile kurulmuştur. 24 Haziran 1999 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle, Tokat Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan binanın onarılarak Tıp Fakültesine bağlı Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hizmete açılması kararı alınmıştır. 2002 yılında açılan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tokat halkının yoğun talebi ve hizmet verilen birimlerin artması nedeniyle fiziksel olarak yetersiz kalmış ve 2005 yılında Eski Rektörlük binasının tadilatı tamamlanarak poliklinikler, laboratuarlar ve görüntüleme birimleri bu binaya taşınmıştır. Bu komplekse ilave olarak Şubat 2010 tarihinde yeni hastane binasının inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Acil Servis ise 4 Nisan 2010 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

Bölgemizin sağlık alanında ihtiyaçları ve artan hasta taleplerine cevap verebilmek için, günümüze kadar 1. Seviye Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, 3. Seviye Cerrahi Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi, Kemoterapi Tedavi Ünitesi, Çocuk Acil Servis, Doğum Salonu, 3.Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 2. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır. Palyatif Bakım Merkezi çalışmaları tamamlanmış olup, 2015 yılı içinde hizmete açılmıştır. Radyasyon Onkoloji ve Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz hizmete açılmış, Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitemizde hastalarımıza yüksek doz Radyoaktif İyot Tedavisi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Artan yataklı servis ihtiyacını karşılamak üzere 10 katlı, 32000 m2 kapalı alan ve 501 yatak kapasitesine sahip C Blok yataklı servisler binası 2016 yılı sonunda tamamlanmış olup halkımızın hizmetindedir. Hastanemiz 8 ameliyat odası, 84 yoğun bakım yatağı, 12 adet Palyatif Bakım yatağı olmak üzere toplamda 601 yatak kapasitesi ile A ve C Blok Yataklı Servis Hizmet Binaları, Poliklinik Hizmet Binası, Kemoterapi Tedavi Ünitesi, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Üniteleri ile hizmet sunumuna devam etmektedir.

2017 yılı sonuna kadar, mevcuttaki B blok yataklı servisler binası revize edilerek, poliklinik hizmet binası şeklinde kalite standartları çerçevesinde düzenlenecektir. Kalite standartlarının işleyişinin sağlanmasıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon ile hizmet kalitesinin arttırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Tıp eğitimine ilk olarak Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol gereği 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde başlanmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Taşlıçiftlik kampüsünde eğitime başlamışlardır. Öğrencilerin eğitimi Taşlıçiftlik Kampusündeki Tıp Fakültesi birimlerinde Dönem I-II-III derslikleri, Klinik Beceri Laboratuarları, Anatomi Laboratuarı ve Multidisipliner Laboratuarlarda gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında başlayan şehir içi yerleşkesindeki Tıp Fakültesi Binası inşaatı 2011 yılı sonunda tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren yeni Tıp Fakültesi Binasında eğitim-öğretime devam edilmektedir.  Fakültemiz 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.


YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Tıp Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığının Tıpta Uzmanlık ile ilgili mevzuatları ile belirlenen esaslar çerçevesinde hizmet vermektedir. Bu çerçevede, dönem I, II, ve III öğrencilerine temel tıp eğitimi verilmesini takiben dönem IV, V ve VI öğrencilerine ise kliniklerde uygulamalı tıp eğitimi verilmektedir. Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu fakültemize yerleşenlere ilgili Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi verilmektedir. Dönem IV, V ve VI öğrencileri ile uzmanlık öğrencileri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ inde uygulama eğitimi almakta ve hizmet sunmaktadır. Fakültemizde 26 anabilim dalında tıpta uzmanlık eğitimi ile 1 bilim dalında yandal eğitimi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarınca yüksek lisans, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarınca doktora programlarına öğrenci alımı yapılmaktadır.


LOGOMUZ


Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.