Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  • Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
  • Tanıtım
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü  altında Tıp Fakültesinde kurulmuş bulunan ve halen aktif olarak eğitim ve hizmet vermekte olan 19 Anabilim yer almaktadır. Cerrahi işlem ve tedavileri kapsamayan tüm hekimlik dallarının koordinasyonu bu bölüm altında yürütülmektedir. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıp fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencileri için teorik ve uygulamalı eğitime katkıda bulunmaktadır.  Dahili Tıp Bilimlerine bağlı  kliniklerde lisans ve uzmanlık öğrencileri temel teorik bilgilerinin yanı sıra hastanede uygulamalı eğitimlerle bu bilgilerini pekiştirmekte uygulama becerisi ve yetkinliği kazanmaktadırlar.

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.