Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  • Temel Tıp Bilimleri Bölümü
  • Tanıtım
Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Fakültesinin üç ana bölümünden biri olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölümümüzde halen aktif olarak eğitim ve/veya laboratuar hizmeti vermekte olan 12 anabilim dalı yer almaktadır. 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için teorik ve uygulamalı eğitime katkıda bulunmaktadır.  Anabilim dallarımızda öğrenciler temel teorik bilgiler almaktadır. Bununla birlikte uygulamalı eğitimlerle bu bilgilerini pekiştirmekte uygulama becerisi ve yetkinliği kazanmaktadırlar.

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.