İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2002 tarihinde  kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 9 öğretim üyesi, 17 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Kliniğimizden bugüne kadar yaklaşık 30 İç Hastalıkları uzmanı mezun edilmiştir.  Araştırma görevlileri TUS sınavları ile alınmakta; her dönemde ortalama 5-6 araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. 

Anabilim Dalımız 3 blokta 80 yataklı servisi, 5 adet poliklinik ( Endokrinoloji, Diyabet, İç Hastalıkları, Gastreoenteroloji, Onkoloji) ile Onkoloji ünitesi, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi, Endoskopi ve ultrasonografi ünitesi, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi ünitesi, Diyabet eğitim ünitesi ile ayaktan kemoterapi ünitesi (20 yatak kapasiteli) ile sağlık hizmeti sunmaktadır.

 

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI: Kliniğimizde Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet, Tiroid Hastalıkları (Guatr), Obezite, Hipofiz Hastalıkları, Hipertansiyon, Dislipidemi, Osteoporoz, Metabolik Kemik Hastalıkları, Polikistik Over Sendromu, Gonadal Hastalıklar alanlarında hizmet verilmektedir. Tiroid Hastalıkları Polikliniğimize ait ultrasonografi cihazı ve biyopsi odası mevcuttur. Diyabet ve Obezite Polikliniğimize bağlı olarak çalışan ‘Diyabet Eğitim Odası’ bulunmaktadır. Diyabet eğitim hemşirelerimiz hem tüm zamanlı poliklinikte hem de mobil olarak hastanenin tüm yataklı servislerinde eğitim vermektedirler. Ayaktan ve yatan hastalara diyabet ve insülin tedavi eğitimleri, karbonhidrat sayımı, insülin pompa eğitimi, tüm dinamik testler, tiroid ultrasonografisi ve ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi yapılmaktadır.

 

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI: Kliniğimizde; endoskopi, kolonoskopi, endoskopik olarak safra ve pankreas kanalı hastalıklarında tanı konulmakta ve gerektiğinde bazı girişimsel işlemler yapılmaktadır (ERCP); sfinkterotomi, safra yolu taşlarının balon ve basket kateter ile çıkarılması, safra yolu darlıklarında stent uygulaması ve balon dilatasyonu, özofagus, mide ve barsak poliplerinin endoskopik olarak çıkarılması (Polipektomi), Gastrointestinal sistem kanamalarında skleroterapi uygulaması, özofagus varislerine bant ligasyonu, özofagus darlıklarına balon ve buji dilatasyonu, pilor darlıklarında balon dilatasyonu, endoskopik gastrostomi açılması, karaciğer biyopsisi gibi girişimsel işlemlerin yanında, karaciğer, safra yolları, pankreas, mide ve barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

 

 

MEDİKAL (TIBBİ) ONKOLOJİ BİLİM DALI: Medikal Onkoloji kliniğin de kanser hastalarına tanı sonrası sistemik tedavi (kemoterapi, hormonoterapi, immunoterapi) ve hedef tedaviler planlanıp uygulanmaktadır. Hastaların tedavi ile birlikte peryodik takipleri gerçekleştirilmektedir. Takipte rastlanılan onkolojik acil problemler ve gereğinde destek tedavileri yapılmaktadır. Sadece ilimizde kanser tanısı alan hastalar değil çevre illerden de kanser tanısı ile gelen hastaların tedavileri düzenlenmekte, takipleri yapılmaktadır.

Kemoterapi ünitesi 14/03/2013 tarihinde hizmete açılmıştır. Ünitede aynı anda toplam 21 hastaya tedavi verilebilmektedir. Uygulanan tedavilerde güncel tedavi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Kısa süreli ve uzun süreli infüzyonel kemoterapi yanı sıra destek tedavileri verilmekte, port ve kateter bakımı yapılmaktadır. Ayaktan kemoterapi ünitesinde ortalama ayda 450 hastaya tedavi uygulanmaktadır. Kemoterapi ünitesinde ilaçlar tam otomatik sistemle iki biyolog tarafından hazırlanmaktadır. Kemoterapi konusunda deneyimli  ve kemoterapi uygulama sertifikası olan iki hemşiremiz tedavileri uygulamaktadır. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı kanser tedavisi ile ilgilenen cerrahi klinikler, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Patoloji ve Radyoloji Klinikleri ile işbirliği içinde kanser hastalarına tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

 

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

Böbrek yetmezliği tedavilerinde Hemodiyaliz önemli bir yer tutmaktadır. Ünitemiz kronik ve akut böbrek yetmezliği gelişen hastaların tedavisinde gerekli hemodiyaliz hizmetini sağlayabilmek amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Hepatit B için ayrı, yoğun bakımlarda kullanılmak üzere ayrı bir hemodiyaliz cihazı olmak üzere toplamda 6 makine ile hizmet vermektedir. Hemodiyaliz sertifikası olan bir hekim, 3 sağlık personeli ve bir yardımcı personel ile ayda toplamda 200 seans diyaliz yapılmaktadır

Kalite standartlarının işleyişinin sağlanmasıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon ile hizmet kalitesinin arttırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.