Radyoloji Anabilim Dalı

  • Radyoloji Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Radyoloji Anabilim Dalımızda modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz inceleme ve girişimin gerektirdiği tüm araç ve gerecin kullanılmasında, üstün bilgi birikimi ve tecrübesi olan, öğretim üyesi ve teknik personele sahiptir. Radyoloji Anabilim Dalımızda 1.5 Tesla 1 adet Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazı, biri 128 kesitli (poliklinik binası) diğeri 32 kesitli (Acil serviste) olmak üzere 2 adet Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı, Ultrasonografi polikliniğinde Doppler özelliği de içeren 3 adet Ultrasonografi (US) cihazı, Girişimsel Radyoloji ünitesinde 1 adet Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA) cihazı, Girişimsel Radyoloji ünitesinde Doppler özelliği de içeren 1 adet US cihazı, 1 adet Mamografi cihazı, 4 adet Dijital Röntgen cihazı, 5 adet Seyyar Röntgen cihazı ve 1 adet Kemik Dansitometri cihazı bulunmaktadır. Radyoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak 8 kişi eğitim görmektedir. Radyoloji Anabilim Dalında 29 Röntgen Teknikeri görev yapmaktadır. Radyoloji Anabilim Dalına bütün ünitelerde günlük yaklaşık 500 hasta kabulü yapılmaktadır.


ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:

Doç. Dr. Erkan GÖKÇE (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY

 Doç. Dr. Fatih ÇELİKYAY

Doç. Dr. Zafer ÖZMEN

Doç. Dr. Eda ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Murat BEYHAN

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİMİZ:

Dr. Sevgi Yılmaz Sağlam

Dr. Serdar Aktı

 Dr. Meral Gizem Akbaş

Dr. Muhammed Erkam Çeker

 Dr. Vahit Ayan

 Dr. Muhammet Furkan Battal

Dr. Sakine Sarman

Dr. Zeynep Ülkü Öztürk

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.