Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Tanıtım

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kişilerin duygusal tepkileri, zihinsel yetileri ve davranışlarında, çevreye uyumlarında görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan tıp dalıdır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının ilgi alanına giren belli başlı bozukluklar şunlardır:

 • Duygudurum Bozuklukları (Depresif Bozukluklar, İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları)
 • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Sanrılı Bozukluk)
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobi)
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza)
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Nörobilişsel Bozukluklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bu bozuklukların dışında stresle baş etme, iletişim becerileri, evlilik ve uyum sorunları, sorun çözme yöntemleri konularında da destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Anabilim Dalımızda ayrıca diğer meslektaşlarımızla ilişkilerimizi kolaylaştıran ve diğer kliniklerde yatarak veya ayaktan tedavi gören hastaların ruhsal sorunlarıyla ilgilendiğimiz Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve adli ve idari süreçlerde değerlendirme gereken olgular için Adli Psikiyatri alanında hizmet verilmektedir. Bu amaçla Anabilim Dalımızda haftada bir gün heyet muayeneleri de yapılmaktadır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğimiz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ruhsal bozukluklar ile başvuran tüm erişkin (on sekiz yaş üstü) hasta ve danışanlara hizmet vermektedir. Bölümümüzde ruhsa zihinsel veya davranışsal yakınmaları olan hasta ve danışanların tanısal değerlendirmesi, tedavi planlaması ve uygulaması şeklinde hizmet verilmektedir. Tanı için klinik görüşmeler, muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri, psikometrik değerlendirme araçları ve gerektiği durumlarda görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Belirlenen bozukluklar farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve psikoterapi (konuşma tedavisi) ile tedavi edilmektedir. Tüm değerlendirme ve tedaviler polikliniğimizde öğretim üyeleri ve araştırma görevlisi doktorlar tarafından kanıta dayalı tıp uygulamaları ve etik ilkeler doğrultusunda yapılmaktadır. Polikliniğimiz eğitim günümüz olan cuma öğleden önce hariç olmak üzere hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

Acil değerlendirilme gereksinimi olan hastalarımız, konsültasyonlara bakan doktor ve danıştığı öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve tedavileri düzenlenmektedir.

Yatarak tedavisi uygun olan hastalarımız için on iki kişi kapasiteli yataklı bir servisimiz bulunmaktadır. Servisimizde ilaç tedavisi, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımızda hizmetlerimiz şu an için üç öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi doktor tarafından yürütülmektedir. Ayrıca hastanemizde psikometrik değerlendirmeler, bireysel ve grup görüşmeleri için beraber çalıştığımız psikologlarımız da bulunmaktadır. Yataklı servisimizde görev yapan hemşirelerimiz ve kliniğimizin personelleri de hizmet sunumlarımızda sorumlulukları ölçüsünde görev almaktadır.

 

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Tıp Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.